Groep
Stichting Heemkunde Markelo
18/02/2014
4,673
34 items

Stichting Heemkunde Markelo

Nadat al enkele jaren verschillende enthousiastelingen op informele wijze, los van elkaar bezig waren geweest om informatie over de plaatselijke geschiedenis te verzamelen, is op 1 maart 1996 de Stichting Heemkunde Markelo opgericht.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is kennis te vergaren over de geschiedenis van Markelo alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan allen die hiervoor belangstelling hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Leden/medewerkers/donateurs

Op dit moment zijn binnen de Stichting ruim 30 leden actief werkzaam. Markeloërs die interesse hebben in de plaatselijke geschiedenis en zich ook in willen zetten voor de realisatie van onze doelstellingen, kunnen zich aanmelden bij een der bestuursleden. In onderling overleg zal dan afgesproken worden bij welke activiteit men ingezet kan/wil worden. De sfeer binnen onze club is gemoedelijk, gezellig en vrijwillig, echter niet vrijblijvend. De contributie bedraagt 17,50 euro per jaar; aanmelding bij een der bestuursleden.

Donateurs/abonnees:

Donateurs van onze Stichting zijn tevens abonnee op ons periodiek “Marclo’s Chronycke” dat twee maal per jaar verschijnt. De donatie bedraagt minimaal 17,50 euro per jaar; aanmelding bij een der bestuursleden.

De Stichting heeft in haar archief o.a. 30.000 foto's, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Disclaimer/Foto’s bestellen:

De Stichting Heemkunde Markelo presenteert op de beeldbank op website www.mijnstadmijndorp.nl/Markelo o.a. de collectie afbeeldingen en filmpjes.

Deze collectie is verkregen door o.a. eigen vervaardiging en schenkingen van particulieren of instellingen en is met de grootst mogelijk zorg gedigitaliseerd, beschreven en gepresenteerd.

De Stichting Heemkunde Markelo heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteurs- of beeldrecht van individuele fotografen, bedrijven of instellingen en bestaande rechten te respecteren.

Als de Stichting Heemkunde Markelo abusievelijk het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden wordt U verzocht ons daarover per brief of e-mail (secretaris@stichtingheemkundemarkelo.nl) te informeren onder vermelding van het betrokken Identificatienummer zodat we deze fout kunnen corrigeren.

De Stichting Heemkunde Markelo biedt dit beeldmateriaal en bijbehorende teksten aan onder een Creative Commons (Naamsvermelding – Niet commercieel – GelijkDelen)  3.0 Nederland licentie.

Het getoonde beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van de Stichting Heemkunde Markelo gebruikt worden voor commerciële toepassingen.

Ten einde dat te verhinderen zijn alle afbeeldingen rechtsboven in de foto voorzien van een watermerk met de tekst STICHTING HEEMKUNDE MARKELO.

Particuliere personen kunnen tegen betaling van € 2.00 per foto een digitale afdruk van een bepaalde foto verkrijgen na aanvraag daartoe via e-mail secretaris@stichtingheemkundemarkelo.nl .

Nadat de betaling (IBAN: NL28 RABO 0340 7588 05) binnen is worden de foto’s digitaal toegezonden, waarna men ze zelf kan (laten) afdrukken.

Voor commerciële toepassing is het verstrekken van beeldmateriaal mogelijk na overleg over het gebruik en de in rekening te brengen kosten.

Onderkomen

Onze bibliotheek, archief- en werkruimte is ondergebracht in een zaal van het Dienstgebouw van de Markelose Kerk (ingang tegenover de kerktoren).

Het adres luidt:

Kerkplein 41
7475 AE Markelo

Openingstijden:

Elke dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur. In de maanden juli en augustus zijn wij gesloten (behalve op afspraak).

Meer info

Kijk voor meer informatie op onze website http://www.stichtingheemkundemarkelo.nl; daar vindt u o.a. historische pandbeschrijvingen per buurtschap, beschrijving van diverse markelose families, kerkelijke bronnen, publicaties en nog veel meer.